سریال کره ای سریال کره ای بازگشت Return 2018


سریال تا قسمت 25 قرار گرفت


زیرنویس فارسی سریال تا قسمت 25 قرار گرفت
محصول سال: 2018


تعداد قسمت ها: 32 هر کدام نیم ساعت


خاصه داستان:

با پیدا شدن یک جسد، وکیل چوی جه هی(گو هیون جونگ) و کارآگاه دوک گو یونگ(لی جین ووک) در تلاشند تا حقیقت اتفاقی که در روز قتل رخ داده را پیدا کنند. چهار فرد از خانواده های ثروتمند به عنوان مظنونین اصلی این پرونده معرفی میشوند. "بازگشت" یک درام معمایی و هیجان انگیز در مورد مرگ، قاتل و کسانیست که به دنبال حقیقت هستند...


هر روز یک قسمت اضافه میشه!

دانلود با لینک مستقیم در ادامه مطلب 

  

 

سریال تا قسمت 22 قرار گرفت


زیرنویس فارسی سریال تا قسمت 22 قرار گرفت
هر روز یک قسمت اضافه میشه!

برای دانلود وقتی روی لینک کلیک کردی چند ثانیه صبر کن و بعدش روی مشاهده لینک دانلود کلیک کن

لینک های دانلود:

دانلود قسمت اول با لینک مستقیم
دانلود قسمت دوم با لینک مستقیم


دانلود قسمت سوم با لینک مستقیم

دانلود قسمت چهارم با لینک مستقیمدانلود قسمت پنجم با لینک مستقیم


دانلود قسمت ششم با لینک مستقیمدانلود قسمت هفتم با لینک مستقیمدانلود قسمت هشتم با لینک مستقیمدانلود قسمت نهم با لینک مستقیمدانلود قسمت دهم با لینک مستقیم

دانلود قسمت یازدهم با لینک مستقیم
دانلود قسمت دوازدهم با لینک مستقیم
دانلود قسمت سیزدهم با لینک مستقیم
دانلود قسمت چهاردهم با لینک مستقیم
دانلود قسمت پانزدهم با لینک مستقیمدانلود قسمت شانزدهم با لینک مستقیمدانلود قسمت هفدهم با لینک مستقیمدانلود قسمت هجدهم با لینک مستقیم
دانلود قسمت نوزدهم با لینک مستقیمدانلود قسمت بیستم با لینک مستقیمدانلود بیست و یکم با لینک مستقیم
دانلود قسمت بیست و دوم با لینک مستقیمدانلود قسمت بیست و سوم با لینک مستقیمدانلود قسمت بیست و چهارم با لینک مستقیم
دانلود قسمت بیست و پنجم با لینک مستقیم


زیرنویس ها:


دانلود زیرنویس قسمت اول با لینک مستقیمدانلود زیرنویس قسمت دوم با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس قسمت سوم با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس قسمت چهارم با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس قسمت پنجم با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس قسمت ششم با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس قسمت هفتم با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس قسمت هشتم با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس قسمت نهم با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس قسمت دهم با لینک مستقیمدانلود زیرنویس قسمت یازدهم با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس قسمت دوازدهم با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس قسمت سیزدهم با لینک مستقیمدانلود زیرنویس قسمت چهاردهم با لینک مستقیمدانلود زیرنویس قسمت پانزدهم با لینک مستقیمدانلود زیرنویس قسمت شانزدهم با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس قسمت هفدهم با لینک مستقیمدانلود زیرنویس قسمت هجدهم با لینک مستقیمدانلود زیرنویس قسمت نوزدهم با لینک مستقیمدانلود زیرنویس قسمت بیستم با لینک مستقیم
دانلود قسمت بیست و یکم با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس قسمت بیست و دوم با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس قسمت بیست و سوم با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس قسمت بیست و چهارم با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس قسمت بیست و پنجم با لینک مستقیم